Teen estetiikka

Chadō linkittyy läheisesti japanilaiseen estetiikkaan mm. perinteiseen arkkitehtuuriin ja taidekäsityöhön. Teekoulukunnat tekevät läheistä yhteistyötä perinteisten käsityöläissukujen kanssa. Eri taidemuodot ja niiden tuntemus ovat erottamaton osa chadōn harjoittamista.