Midorikai

Japanissa toimiva Japani-Suomi ystävyysyhdistys Kansai Japan-Finland Society on vuodesta 1988 lähtien tarjonnut suomalaisille mahdollisuuden opiskella vuoden stipendillä chadōta Kiotossa,  Urasenke Gakuen Chadō Senmon Gakkōssa -oppilaitoksessa ulkomaalaisille tarkoitetussa Midorikai opinto-ohjelmassa . Stipendi kattaa opetuksen lisäksi päivittäiset elinkustannukset, asumisen koulun omassa asuntolassa sekä lennot Suomesta Japaniin. Stipendi on osoitettu syyskuussa alkavalle kurssille, joka kestää seuraavan vuoden heinäkuulle. Syksyllä alkavaan koulutukseen hakuaika on vuoden saman vuoden helmikuusta maaliskuun loppuun.

Midorikai-ohjelma on suunniteltu ulkomaalaisille japanilaisen teetaiteenharrastajille, joilla on kokemusta teen opiskelusta kotimaastaan tai syvä kiinnostus japanilaista perinteistä teekulttuuria kohtaan. Kurssin tavoitteena on kouluttaa ulkomaalaisia japanilaisen teetaiteen harrastajia, jotka pystyvät valmistuttuaan jakamaan tietotaitoaan kanssaharrastajilleen Japanin ulkopuolella. Oppilaat opiskelevat täysipäiväisesti Urasenke Gakuen -sisäoppilaitoksessa kurssilla, joka sisältää sekä luento-opetusta että käytännön harjoittelua teehuoneissa. Luennoilla ja harjoituksissa on läsnäolopakko ja tiukan aikataulun johdosta oppilaiden kannattaa varautua pitkiin opiskelupäiviin etenkin silloin, jos aikaisempaa kokemusta japanilaisesta teetaiteesta ei ole. Japanin kielitaidosta on hyötyä opinnoissa, vaikka se ei ole pääsyvaatimuksena. Opinnot itsessään eivät sisällä japanin kielen opintoja.

Koronan vuoksi vuoden 2020 Midorikai-hakua on lykätty. Hakemukset käsittelee ensin Suomen Urasenken hallitus ja hakijoille ilmoitetaan Kiotoon lähetettävästä hakemuksesta. On mahdollista, että Kiotoon lähetetään useampi hakemus. Hakijat kirjoittavat 1000 sanan esseen sekä täyttävät hakemuslomakkeen. Kiotoon lähetettäviin hakemuksiin tarvitaan lisäksi liitteiksi lääkärintodistus, suosituskirje sekä valokuvat hakijasta. Varsinaisen opiskelupaikan myöntää Urasenke Gakuen Chado Professional College.

Suomessa hakua Midorikai-ohjelmaan koordinoi Suomen Chado Urasenke Tankokai yhdistys ry. Lisätietoja sekä hakulomakkeen ja -ohjeet voi pyytää yhdistyksellä sähköpostitse osoitteesta yumi[ät]urasenke.fi

Midorikai Scholarships